- Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tư cách đạo đức tốt, có phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm. CB-GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, luôn năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

100% giáo viên tốt nghiệp THSP; 75% giáo viên có bằng ĐHSP; 20% CĐSP; 5% THSP

100% giáo viên, và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 1lớp;   27 cháu

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 3 lớp; số học sinh : 106 cháu

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 7 lớp ; số học sinh: 249  cháu