- Cơ sở vật chất: Trường có 12 phòng học: 8 phòng kiên cố , 4 phòng bán kiên cố

+ Có các thiết bị phục vụ cho thực hiện Chuyên đề Phát triển vận động: Thang leo, cổng chui, Bục bật, vòng gậy thể dục, cột bóng rổ...

+ Có 5 máy vi tính và 3 máy in phục vụ cho văn phòng  

+ Có 12 ti vi VTB 43inhn + 11 đầu video phục vụ cho học sinh thực hiện chương trình đổi mới.